dimarts, 3 de desembre de 2013

ENLAIRANT PENSAMENTS: La terra és un blau inmensl'ànima des de el mara...

ENLAIRANT PENSAMENTS: La terra és un blau inmens
l'ànima des de el mar
a...
: La terra és un blau inmens l'ànima des de el mar aigua vent et porta  de nou en l'arena el meu cor s'obre en el teu somrri...